Wat is Equine assisted coaching?

Equine assisted coaching is een coaching methodiek waarbij paarden worden ingezet om coachees de gelegenheid te geven ervaringsgericht te leren en te profiteren van de feedback die een paard daarbij kan geven.

 Onderzoeken wat de oorzaak is van je klachten, welke patronen hieraan hebben bijgedragen, hoe het zit met het stellen en bewaken van je grenzen, het terugvinden van de balans en leren loslaten en vertrouwen. Dit doe je door te ervaren en te experimenteren, bijvoorbeeld door middel van een (simpele) activiteit te doen met het paard. Een paard oordeelt niet, en leeft in het hier en nu.

Daardoor kun je van een paard een oprechte reactie verwachten, die te maken heeft met wat er op dat moment in de sessie gebeurt. Paarden pikken ook de kleine, voor mensen vaak niet waarneembare signalen op, zoals spierspanning en ademhaling. Zij geven direct feedback op een voor hen eerlijke manier.

Het uitgangspunt van equine assisted coaching is dat de oplossing altijd in jezelf zit, de coach en het paard zijn er voor om jou te helpen je eigen antwoord te vinden.  Dit gebeurt altijd naast het paard, en nooit op het paard. Ervaring of affiniteit met paarden is dan ook niet nodig.

Waarom paarden?

Het succes van het coachen met behulp van een paard, zit in het ervaren. Even uit je denken gehaald worden, en naar de essentie van het probleem.

Een paard is een expert in het lezen van lichaamstaal en uitermate gevoelig voor het gedrag en en de emoties van de ander. Omdat paarden daar altijd en direct op reageren, hebben ze een belangrijke signaalfunctie bij het gewaarzijn van lichaam en geest (awareness). Ze helpen daarmee de focus gericht te houden op de onmiddelijke ervaring in het hier en nu.

Voor een paard als kuddedier wordt onduidelijkheid in het contact met de anders als onveilig ervaren. Heldere communicatie, vertrouwen en duidelijkheid over zaken als leiderschap en verdeling van taken is van levensbelang.

Dat maakt ze zeer gevoelig voor hoe kuddeleden zich gedragen en wat er in hen omgaat, of dat nu een paard of een mens is. Een kuddegenoot die A zegt, B doet en C voelt is niet veilig en paarden zullen dan ook altijd een directe reactie vertonen, ieder op een eigen manier. Een paard wil een kuddegenoot die A zegt, doet en voelt!

Daardoor is het paard de beste feedback-gever. Op het moment dat er bij jou namelijk bewustwording en/of gedragsverandering optreedt, zal het paard daar immers direct weer op reageren. Je kan zo ervaren wat het veranderen van het eigen gedrag bij anderen teweegbrengt.

Geen oordeel

Paarden zijn zeer vergevingsgezind en zullen de ander steeds vanuit het hier en nu tegemoet treden. Paarden hebben geen oordeel over je gevoelens, gedrag of eigenaardigheden. Dit creert een emotioneel veilige omgeving, waarin je je makkelijk open kunt stellen voor zelfonderzoek.

Voordelen coaching met paarden

N
Paardencoaching is een zeer doelgerichte en efficiënte manier om stress en burnout klachten aan te pakken
N
Je richt je op de oorzaken ipv van op de symptomen, waardoor kans op herhaling veel kleiner is
N
De sessies vinden buiten in de natuur plaats.
N
Paarden geven je direct inzicht, waardoor je snel tot de kern komt
N
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij mensen die met paarden in aanraking komen, het cortisol (stresshormoon) gehalte enorm daalt.
N
Paarden oordelen niet, of je nu onzeker, verdrietig of boos bent.
N
En het is ook nog eens leuk!
N
De trajecten zijn kort, wat maakt dat het uiterst betaalbaar is in vergelijking met reguliere therapie.

Hoe en wat

Tijdens de eerste afspraak maken we kennis en bespreken we uitgebreid wat jij nodig hebt. Afhankelijk van je klachten en bijzonderheden, laat ik je daarna ervaren met het paard. Dit kan een activiteit met het paard zijn, of bijvoorbeeld het opstellen van een situatie helemaal afgestemd op jouw behoefte. Tussen en na de activiteiten vertel ik wat ik gezien heb en stel ik je verdiepende vragen. Hierdoor help ik je de ervaring te vertalen naar het dagelijks leven. Daardoor krijg je inzicht in je gedrag, patronen en lichaamstaal.

Praktisch

De activiteiten vinden buiten plaats. Draag daarom passende kleding bij de weersomstandigheden. Draag stevige schoenen,  en houd er rekening mee dat het modderig kan zijn. De activiteiten vinden altijd naast het paard plaats. Er is dan ook geen ervaring of zelfs affiniteit nodig met paarden. Ook met angst voor paarden kun je gecoacht worden met een paard. Geef dit wel even aan van te voren.

Maak nu hier een afspraak voor een kennismaking of klik hieronder om een 1 op 1 sessie te boeken.

 

Kwaliteit

Ik ben opgeleid bij de equine assisted coach opleiding aan de Keulseweg (www.keulseweg.nl). De coachopleiding is als enige in Nederland door de NOBCO/EMCC geaccrediteerd op het EQA-niveau Practitioner. Daarnaast ben ik aangesloten bij het KREAC. Dit is het kwaliteitsregister voor paardencoaches. Via de website van KREAC vind je tevens meer informatie over de methodiek Equine assisted coach. Ook vind je hier https://www.kreac.nl/onderzoek.html wetenschappelijke onderzoeken die uitgevoerd zijn met betrekking tot het equine assisted coachen.